Prawo prasowe

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego

Nowelizacja ustawy o VAT

USTAWA z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym